Juomatapatutkimus

Juomatapatutkimus

 

Juomatapatutkimus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suomalaisten alkoholinkäyttötapoja koskeva haastattelututkimusten sarja. Se tuottaa monipuolista perustietoa suomalaisten alkoholinkäyttötavoista, juomisen seurauksista, alkoholiasenteista ja -mielipiteistä sekä huumeiden käytöstä ja rahapelaamisesta. 
 

Tutkimus on toteutettu haastatteluina 15–69-vuotiaille suomalaisille kahdeksan vuoden välein alkaen vuodesta 1968. Viimeisin tiedonkeruu toteutettiin syksyllä 2016.

 

Lisätietoa juomatapatutkimuksesta