Lasinen lapsuus

Lasinen lapsuus 

Vuonna 1986 aloitettu Lasinen lapsuus -toiminta sijoittuu A-klinikkasäätiön kehittämisyksikköön. Lasinen lapsuus on pitkäjänteisesti etsinyt uusia ja tehokkaita keinoja turvata eheämpi elämä vanhempien päihteidenkäytöstä haittoja kokeville lapsille. 

Toiminnassa korostuu lapsen näkökulman huomioinen ja lapsen avuntarpeen ensisijaisuus. Perheen elämää tarkastellaan lapsen silmin ja kokemusmaailmaa kunnioittaen.  

Lasinen lapsuus pyrkii erilaisin kampanjoin vaikuttamaan kaikkiin aikuisiin, että he muistaisivat miettiä oman alkoholinkäyttönsä vastuullisuutta. 

Lapsille ja erityisesti nuorille Lasinen lapsuus kehittää ja tarjoaa erimuotoista tukea Varjomaailma-verkkopalvelussa. Ohjatuissa ryhmissä ja nettineuvonnasta nuori saa apua nimettömästi ja luottamuksella.

 

Lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille Lasinen lapsuus tuottaa ja jakaa lasten ja nuorten kokemuksiin ja tukemiseen liittyvää tietoutta ja työvälineitä.