Nuorten gallup 2011

Nuorten gallup 2011

Lasten seurassa -yhteistyöohjelma selvitti kesällä 2011 12–18-vuotiaiden nuorten näkemyksiä aikuisten alkoholinkäytöstä ja suomalaisesta alkoholikulttuurista. A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden suunnittelemassa kyselyssä tiedusteltiin nuorten kokemuksia omien vanhempien juomisen aiheuttamista haitoista.

Kysely toteutettiin Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, joka mahdollisti riittävän suuren tutkittavien joukon löytymisen kaikkia nuoria edustavan otoksen saavuttamiseksi vaikeana pidetystä tutkimusaiheesta huolimatta.

Tulokset osoittavat, että nuoret kannattavat muutosta: vanhemmilta toivotaan kohtuullista, juhlatilanteisiin painottuvaa juomatapaa. Nuoret eivät pidä suomalaisten humalahakuisesta juomatavasta ja humaltumista ihannoivasta puhetyylistä. Tv-ohjelmien ja mainosten tarjoama kuva alkoholin vaikutuksista ei nuorten mielestä ole totuudenmukainen.

Nuorten gallup -esite (pdf)
Artikkeli gallupin tuloksista (pdf) Yhteiskuntapoliitiikka-lehdessä