Amaliassa käytetyt lähteet

Alkoholi Suomessa. Kulutus, haitat ja politiikkatoimet
Thomas Karlsson, Elina Kotovirta, Chirstoffer Tigerstedt ja Katariina Warpenius
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportti 13/2013. 

Olette jaksaneet auttaa aina <3” - netistä tukea nuorille, joiden kotona juodaan liikaa (pdf)
Shirley Hubara ja Anu Pärssinen (teoksessa) Selkenevää myötätuulta
Humak 2013.   

Lapsuus päihteiden varjossa. Vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivät lapset tutkimuksessa ja käytännön työssä. (pdf)
Minna Ilva, Janne Takala, Mira Roine (toim.) 
A-klinikkasäätiön raporttisarja 57/2010. 

Varjomaailma ei jätä yksin (pdf)
Janne Takala (teoksessa)  Selvää synergiaa - eettisesti kantavaa päihdekasvatusta 
Ari Inkinen, Jarmo Kokkonen Jarmo & Virpi Ruuska (toim.), Humak, 2012.

Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013 (pdf)
Sami Myllyniemi
Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Mikä suojaa nuorta aikuisten alkoholinkäytön aiheuttamilta haitoilta? (pdf)
Janne Takala & Minna Ilva
Yhteiskuntapolitiikka 2012/2. 

Nuoret toivovat aikuisilta kohtuullista juomatapaa (pdf)
Lasinen lapsuus: Nuorten kysely 2011 -esite. 

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta (pdf)
Tyyne Hakkarainen
Lasinen lapsuus -ammattilaiskysely 2010, A-klinikkasäätiö. 

Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö − Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille (pdf)
​Maritta Itäpuisto ja Annikka Taitto
Lasten seurassa -ohjelma 2010. 

Isän ja leikki-ikäisen lapsen yhdessäolo : yhdessäoloa, isänä toimimiseen liittyvää stressiä ja isän tyytyväisyyttä parisuhteessa kuvaavan rakenneyhtälömallin kehittäminen ja arviointi. Nina Halme, Väitöskirja 2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lapsi, koti ja alkoholi. Christoffer Tigerstedtin blogi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivulla 2017. 

Lasinen lapsuus kyselytutkimus 2016. Taloustutkimus Oy:n raportti (julkaisematon)

Saako lasten seurassa juoda? Alkoholin käyttö lasten seurassa ja asenteet sitä kohtaan
Kirsimarja Raitasalo (teoksessa) Suomi juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008
Pia Mäkelä, Heli Mustonen ja Christoffer Tigerstedt (toim.), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010.

Children Living in Risky Environments with Parental Alcohol Abuse and Domestic Violence
​Lorna Templeton
Encare-network, 2008. 

Understanding and modifying the impact of parents’ substance misuse on children
Richard Velleman  ja Lorna Templeton
Advances in Psychiatric Treatment 2007, 13 (2). 

Huoli puheeksi – Opas varhaisista dialogeista 
Esa Eriksson ja Tom Arnkill 
Stakes, 2005.

Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta (pdf)
Maritta Itäpuisto
Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 124, 2005. 

Huomaa lapsi. Päihdeongelma perheessä
Annikka Taitto 
Lasten Keskus Oy, 2002.

Risk and Resilience. Adults who were the children of problem drinkers
Richard Velleman and Jim Orford
Psychology Press, 1999. 

Sisältöjä varten on myös haastateltu perheterapeutti Tarja Miikkiä ja psykologi Marika Ketolaa.

Lasinen lapsuus ylläpitää lukemistoa aihepiirin tieteellisestä tutkimuksesta ja kirjoituksista.