Mikä suojaa lasta?

Lapsen elämässä voi olla paljonkin asioita, jotka suojaavat häntä aikuisen juomisen kurjilta puolilta. Näitä kutsutaan lasta suojaaviksi tekijöiksi. Suojaavat tekijät ovat usein sellaisia, joihin kaikki lasta kohtaavat aikuiset voivat vaikuttaa. Tärkein suojaava tekijä on se, että lapsen elämässä on ainakin yksi luotettava aikuinen. Ammattilaisen pitää ymmärtää, että juuri hän voi olla lapselle vaikeana aikana tärkein luotettava aikuinen. Lapsia työssään kohtaava ammattilainen voi vahvistaa useita lasta suojaavia tekijöitä pelkällä aidolla läsnäololla: olemalla harrastamisen ja onnistumisen tukija, kannustaja, kuuntelija, arjen rutiinien vahvistaja – se lapselta muuten puuttuva rauhallinen ja käyttäytymiseltään ennakoitava aikuinen.

Vaikeakin kasvuympäristö tarjoaa suojaavia tekijöitä

Lapsen elämässä olevat suojaavat tekijät voi jakaa neljään ryhmään: kodin tunneilmapiiri, kodin arjen rakenteet, lapsia voimaannuttavat tekijät kodin ulkopuolella, sekä muut turvalliset aikuiset ja ystävät.

Kodin tunneilmapiiri voi tarjota lapselle joitakin suojaavia tekijöitä. Vanhempien lasta kohtaan tuntema hyväksyvä ja myönteinen asenne sekä huomion ja kiintymyksen osoittaminen ovat lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta tärkeitä suojaavia tekijöitä. Näitä voi osoittaa niin päihdeongelmainen kuin se mahdollinen ongelmatonkin vanhempi. Jos vanhempi sen sijaan omien ongelmiensa vuoksi toistuvasti torjuu lapsen, voi se johtaa myöhemmin sosiaalisiin ja tunne-elämän ongelmiin. Vaikeimmassa asemassa ovat lapset, joiden molemmilla vanhemmilla on ongelmia alkoholin kanssa, ja kummaltakin heistä puuttuu kyky tai ymmärrys toimia vanhempana lasta tukevalla tavalla.

Myös vanhempien keskinäinen kiintymyksen osoittaminen on lapselle tärkeää. Lisäksi kodin tunneilmapiiriin vaikuttaa tärkeänä tekijänä sisaruksilta saatu turva. Erityisesti sisarukset, joiden kanssa on selkeä ikäero, tuottavat tutkimuksen mukaan lapselle suojaavia tekijöitä. Sisarukset tai muut perheenjäsenet voivat tarjota lapselle tämän kehitystason vaatimaa rakkautta ja tukea, kun sitä ei vanhemmalta saa.

Kodin arjen rakenteet ovat tarpeellisia lapsen hyvinvoinnille. Lapsi voi saada kokemuksen ihan hyvästä kodista, vaikka kotona tapahtuisi myös lasta kuormittavia asioita. Tärkeintä on kodin arkirutiinien toimiminen. Turvallinen aikuinen vastaa vuorokausirytmin säännöllisyydestä herätyksineen ja nukkumaanlaittamisineen, ehkäpä on laittamassa lasta koulutiellekin. Turvallisessa kodissa on riittävän siistiä ja siellä syödään riittävän säännöllisesti. Lapsella on siellä sopivat rajat: hänelle mahdollistetaan ikätason mukainen toimiminen kaverien, leikin ja harrastusten parissa. Lasta kannustetaan tekemään ja menemään, mutta aikuinen asettaa kotiintuloajat ja muut rajat, ja on kiinnostunut ja tietoinen lapsen tekemisistä. Yhteinen tekeminen ja ajanvietto vanhempien ja sisarusten kanssa ovat suojaavia tekijöitä. 

Turvan voi tuoda nuorisotila, harrastus tai ihmissuhde

Kun kotona on vaikeaa, on tärkeää, että lapsille ja nuorille on olemassa turvallisia pakopaikkoja, joissa voi olla rauhassa ja rennosti. Pakopaikka voi olla fyysinen tila tai esimerkiksi netin keskustelupalsta. Konkreettisia nuorelle turvallisia paikkoja ovat esimerkiksi nuorisotalot ja -tilat turvallisine aikuisineen. Monelle nuorelle mahdollisuus paeta ajoittain kodin ilmapiiriä auttaa yli vaikeimpien kausien. Vakavissa huolenpidon laiminlyönneissä tai uhkatilanteissa myös turvakodit ovat vaihtoehto. Sellaisessa nuorten tilannetta myös selvitetään huolellisesti työntekijöiden johdolla.

Lasta suojaavat monet arkisilta tuntuvat asiat: hyvä kaveri, rakas lemmikki tai harrastukset, joista hän on innostunut. Urheillessa tai kuvistöitä tehdessä lapsi saa levähdystauon kodin ongelmista. Poika- tai tyttöystävä voi olla nuorelle korvaamaton tukija. Myös kulttuurista voi saada voimaa ja eräänlaista vertaistukea, tunteen siitä että jokin muukin on kokenut saman ja ymmärtää. Harrastus tuo säännöllistä hyvää elämään. Ohjaajan tai valmentajan kannustus ja ymmärtäväinen asenne voivat tuottaa paljon mielihyvää ja apua jaksamiseen.

Netti voi olla helppo pakoreitti hetkeksi pois kodin raskaasta tilanteesta. Sitä kautta voi saada yhteyden kavereihin tai löytää kauempana asuvia, omaan viiteryhmään kuuluvia tyyppejä, jos sellaisia ei kotikulmilla ole. Ulkopuolisuuden tunteesta kärsivä lapsi voi netissä kokea yhteisöllisyyttä ja johonkin kuulumisen tunnetta. Netissä viihtyvälle lapselle voi vinkata myös tarjolla olevista tukimuodoista, esimerkiksi vanhempien juomisesta kärsiville nuorille tarkoitetuista vertaistuesta.

Verkkotehtävät 

Tuki B - Suojaavat tekijät tarinassa

Lue Lasikasvot-nimimerkin tarina Lasinen lapsuus -sivulta ja vastaa alla esitettyihin kysymyksiin.