Näin autat nuorta

Nuoren auttaminen vaatii ammattilaiselta erilaista otetta kuin lapsen auttaminen. Nuori voi kokea olevansa yksin maailmaa vastaan: kukaan ei ymmärrä, aikuiset kaikkein vähiten. Turvallisen aikuisen kaipuu on silti iso. Muista, että kaikilla alle 18-vuotiailla on yhä lapsen oikeus huolenpitoon. Nuori haluaa aikuisia elämäänsä, vaikka ei sitä aina näyttäisikään ulospäin. Nuori arvostaa rajoja, vaikka ei sitä juuri puheissaan myönnä. Ole ammattilaisena toimiessasi nuorelle aikuinen, älä kaveri! Aikuinen saa silti olla rento. Kunkin nuoren kanssa voi löytää luontevan yhteisen kielen.

Kenen vastuulla nuorten kotioloista johtuvien ongelmien havaitseminen ja tukeminen sitten on? Vastuu on kaikkien ammattilaisten, joita nuori kodin ulkopuolella kohtaa. Koulun aikuisilla kuten opettajalla, oppilashuollon henkilökunnalla, kuraattorilla ja terkkarilla on nuoren tarpeiden havaitsemisessa tärkeä rooli, koska he tavoittavat koko ikäluokan. Nuorisotyöntekijällä, isoskouluttajalla, valmentajalla ja harrastusohjaajalla puolestaan on ainutlaatuisen hyviä mahdollisuuksia päästä luonteviin keskusteluihin nuorten kanssa pienessä porukassa tai tarvittaessa kahdenkeskisesti. Kuka tahansa aikuinen voi olla se tärkeä tyyppi, joka auttaa nuorta selviytymään.

Hyviä tilanteita ongelmien käsittelyyn ovat esimerkiksi laajat terveystarkastukset, ammatinvalinta- ja jatkokoulutustapaamiset sekä aikuisten juomisesta puhuminen päihdeasioiden yhteydessä koulussa ja nuorisotyössä. Moni tukea tarvitseva nuori ei kuitenkaan halua tulla autetuksi julkisesti. Voit auttaa nuorta, vaikka et saisikaan häneen suoraa kontaktia. Ota selvää, millaisia tukipalveluja paikkakunnallasi ja netissä on nuorille. Kerro niistä koko luokalle tai ryhmälle, jolloin asia ei leimaa eikä uhkaa ketään. Pidä esillä palveluiden esitteitä, jotta nuori voi ottaa niitä kotiin tutkittavaksi, vaikkei hän vaikuttaisi kiinnostuneelta keskustelemaan aiheesta kanssasi.

Vaikka on tärkeää tuntea olemassa olevat tukimuodot ja jakaa tieto myös nuorelle, älä aliarvioi sinun oman toimintasi merkitystä! Luotettavan aikuisen läsnäolo ja tavallinen arkinen jutustelu voivat olla nuorelle riittävä tuki. Olet tärkeämpi kuin arvaatkaan!

Juttele ja anna aikaa

Ongelmien tunnistaminen on nuorenkin kohdalla vaikeaa. Vaikka nuori kykenee lasta paremmin näkemään perheensä todellisen tilanteen, ei hän silti välttämättä halua puhua ongelmista ulkopuoliselle aikuiselle. Nuoren oirehtiminen ei suoraan tarkoita, että hänellä on kotona asiat huonosti.

Vanhempien alkoholinkäytöstä kysyminen keskustelun alkuvaiheessa ei varmasti ole paras tapa saada yhteys nuoreen. Perusta vaikeiden asioiden puheeksiottamiselle luodaan tekemällä asioita yhdessä sekä juttelemalla ja keskustelemalla vakavista ja keveistä aiheista mahdollisimman paljon. Tutustu nuoreen ja tämän elämään vähitellen! Yleensä asioiden selvittelyä ei kannata myöskään aloittaa kyselylomakkeista ja kaavakkeista. Aloita rennosti: kysele harrastuksista ja nuorelle tärkeistä jutuista. Älä tungettele, vaan anna nuorelle aikaa tuumata ja sulatella asioita. Kysele paljon nuoren elämästä. Ymmärrä kuitenkin, että sinun mielestäsi oikeat kysymykset voivat olla jollekulle nuorelle vääriä. Kuuntele enemmän kuin puhut silloin, kun nuori haluaa puhua. 

Kysy, miten nuori itse haluaisi käyttää yhteistä aikaanne: voitte vaikka pelailla tai kuunnella musiikkia yhdessä. Hengailun ja puuhastelun lomassa tulee puhuttua paljon asioita. Esimerkiksi kunnan tai seurakunnan nuorisotoiminnassa työntekijälle tulee paljon tilanteita, joissa hän voi kiireettömästi jossain vaiheessa kysellä nuorten mielipiteitä myös aikuisten alkoholinkäytöstä. Yhdessä katsottu tv-ohjelmakin voi tarjota hyvän aasinsillan aiheisiin, joista nuoren kanssa on hyvä jutella.

Pue tilanne ja seuraukset sanoiksi

Kun on aika puhua huolista nuoren kanssa, yritä pukea vaikeat asiat sanoiksi. Sano suoraan, että on ymmärrettävää, jos nuori ei heti luota sinuun ja että tilanne voi tuntua kummalliselta. Usein nuori voi olla keskustelutilanteessa vastentahtoisesti. Sano ääneen, että on okei, että häntä epäilyttää ja hänelle herää monenlaisia kysymyksiä avoimen keskustelun seurauksista. Yritä rauhoittaa tilanne: kerro, ettei teillä ole kiire, eikä nuoren tarvitse heti avautua kaikesta. Tärkeintä on välittää nuorelle viesti, että näistä asioista on lupa puhua. 

Kunnioita sitä, että nuori kertoo asioita omaan tahtiinsa. Tunteista on tärkeää saada puhua ääneen: kerro nuorelle, että on ihan hyväksyttävää tuntea vihaa, inhoa ja pettymystä. Auta nuorta kuitenkin tunnistamaan asioita, joita kotona ei tarvitse sietää. Nuoren kanssa voi ottaa ongelmat suoremmin puheeksi kuin pienen lapsen kanssa: vanhemmat voidaan tietyssä määrin ohittaa ja suunnata keskustelu nuoren itsenäistymisen tukemiseen. On silti tärkeätä olla kiinnostunut myös nuoren kodista ja aiemmasta lapsuudesta. Muistuta nuorelle, että ristiriitaiset tunteet ovat sallittuja: Hän saa rakastaa vanhempiaan ja olla samaan aikaan oikeutettu olemaan vapaa perheen ongelmista. 

Kerro nuorelle myös se, mitä keskustelut merkitsevät. Voit sanoa, että keskustelut ovat luottamuksellisia. Älä kuitenkaan lupaa, ettei näitä asioita missään tapauksessa kerrota kenellekään, ettet joudu rikkomaan välillänne olevaa luottamusta. Kerro avoimesti, että lastensuojelulaki määrää esimerkiksi ottamaan yhteyttä viranomaisiin, jos huoli alaikäisen hyvinvoinnista kasvaa liian suureksi. Voit silti luvata, ettet toimi nuoren selän takana vaan kerrot hänelle etukäteen, jos joudut pyytämään viranomaisilta apua. Perehdy siihen, mitä kaikkea lastensuojelu tarkoittaa, jotta voit lieventää nuoren pelkoa liian avautumisen seuraamuksista.

Rakenna luottamus ja ole sen arvoinen

Luottamuksen rakentaminen on erittäin tärkeää, mutta se onnistuu vain ajan kanssa. Toimi itse aina niin kuin olet luvannut ja sanonut toimivasi. Nuoret tarkkailevat aina aikuisten luotettavuutta. Vanhempiensa päihteidenkäytöstä haittoja kokeva nuori tarvitsee johdonmukaista ja sanojensa mittaista aikuista elämäänsä aivan erityisen paljon. Pidä siis kiinni yhdessä sovituista asioista, kuten aikatauluista. Ammattilaisena voit käyttää persoonaasi, eli olla oma itsesi ja rakentaa kunkin nuoren kanssa oma tapanne kommunikoida.

Ammattilaisena voi ja täytyy olla empaattinen; tunnetta ja henkilökohtaista otetta saa olla mukana. Nuorelle on kuitenkin tärkeää voida luottaa, että aikuinen ei säikähdä tai mene rikki rajustakaan reaktiosta johonkin kotona sattuneeseen tai siitä puhumiseen. Joskus voi puolin ja toisin tuntua, ettei keskusteluyhteyttä synny. Tällaisessa tapauksessa voit luvata auttaa nuorta etsimään jonkun sopivan henkilön. Kohtaa nuori arvostavasti välttäen ylhäältäpäin tulevaa sanelua.

Auta nuorta huomaamaan omat hyvät puolensa

Mieti, miten voit auttaa nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja niitä hyviä puolia, joita hänessä on. Kun nuori tulee tutuksi ja huomaat, missä hän on hyvä tai mistä hän on innoissaan, kehu ja kannusta häntä ja anna positiivista palautetta. Sano ääneen asioita, joissa hän pärjää ja onnistuu: ”Sullahan on paljon ystäviä! Tosi hienosti selvisit tuosta!”. Se voi olla nuorelle iso oivallus, jopa käänteentekevä asia, joka parantaa itsetuntoa roimasti. Moni muistaa aikuisen kannustavat sanat loppuelämänsä. Myönteisten asioiden sanominen ääneen myös aina vahvistaa niitä, tekee niistä vielä todempia.

”Eilen kohtaamani nuori pohti, onko hänellä ketään kaveria jolla olisi asiat hyvin. Hän sanoi, että kun mulle turvattomuus ja sekavuus on tuttua jo kodista monen vuoden ajalta. Se on häneltä iso, fiksu oivallus. Kehuin, että hyvä, tiedät ainakin, ettet halua sitä samaa.”

Info: 

Ammattilainen, muista ainakin nämä:

  1. Kerro nuorelle, ettei hänessä ole mitään väärää tai outoa. Muistuta, että jopa tuhannet muut nuoret murehtivat ihan samoja asioita.

  2. Nuoren oireita voivat olla väsyneisyys, levottomuus, kyyninen suhtautuminen aikuisiin tai vaitonaisuus.

  3. Moni nuori oirehtii myös täydellisyyteen pyrkimisellä ja tunnollisuudella. 

  4. Kuuntele, kysy, kiinnostu! Arkinen juttelu on monelle riittävä apu.

  5. Auta nuorta sanoittamaan tunteitaan ja osoita nuoren vahvuuksia. Sano ääneen, että hei, olet tosi hyvä tuossa ja tuossa jutussa.
Verkkotehtävät 

Tuki D - Nuoren auttaminen

Lue Metalhead93-nimimerkin tarina Lasinen lapsuus -sivulta ja vastaa alla esitettyihin kysymyksiin.