Miten lapsi selviytyy vanhemman alkoholinkäytöstä?

Lapsen kyvyt ja keinot selvitä vanhempien alkoholinkäytöstä ovat yksilöllisiä ja perhekohtaisia. Joku selviytyy onnellisesti ilman katkeruutta suorastaan kammottavista olosuhteista, kun toinen kantaa verrattaen pieniltä vaikuttavat ongelmat aikuisuuteensa asti. Lapset selviävät usein hyvin, jos vanhemmat pystyvät ongelmistaan huolimatta ylläpitämään kohtalaista ilmapiiriä, hoitamaan kotia ja pitämään kiinni arjen rutiineista, kuten nukkumaanmenoajoista, aamuherätyksistä, ruoka-ajoista tai totutuista juhla- ja lomanviettotavoista.

Jos alkoholi aiheuttaa perheessä vaikeita haittoja, perheen sisäiset roolit kääntyvät helposti päälaelleen ja vastuun kantaminen sekä huoli vanhemmista stressaavat lapsia. Alkoholiongelmien kanssa kamppailevien perheiden lasten keskinäiset välit ovat usein poikkeuksellisen läheiset. Sisarukset yhdistävät voimansa ja tukevat toisiaan vaikeuksien keskellä. Liiallinen vastuunotto voi varsinkin isosisarukselle olla stressitekijä. Moni stressaava ja haastava tekijä voi kuitenkin kehittää myös vahvuuksia aikuisuuteen.

Lapsen omia selviytymismalleja

Lasten selviytymiskeinot voidaan jakaa kahteen kategoriaan: ongelmien kohtaaminen ja ongelmien vältteleminen. Molempiin kuuluu tyypillisesti ongelman aiheuttajan eli liikaa juovan vanhemman vältteleminen. Ongelmia kohtaamaan pyrkivä lapsi soittaa esimerkiksi poliisille tai tekee itsestään lastensuojeluilmoituksen, kirjoittaa päiväkirjaa tai työstää tilannettaan itkemällä tai puhumalla siitä esimerkiksi sisaruksen kanssa. Jotkut päätyvät lievittämään tuskaa käyttämällä itse päihteitä. Ongelmia välttelevä lapsi taas yrittää keskittää ajatuksensa aktiivisesti muihin asioihin, kuten lempimusiikin kuuntelemiseen, haavemaailmaan pakenemiseen tai kavereiden kanssa ulkona hengaamiseen.

Lapset kehittävät usein jo varhain omia keinoja vanhempien juomistilanteista ja arjen hankaluuksista selviytymiseen. Päihteitä käyttävien vanhempien lapsilla on usein tarve luoda itselleen tunne oman elinympäristön hallinnasta – oma alue, joka on vapaa alkoholin aiheuttamista ongelmista. Keinoja tähän ovat esimerkiksi huoneeseen sulkeutuminen, musiikin kuuntelu juomisen äänien peittämiseksi ja vanhempien sotkujen siivoaminen. Ammattilainen kohtaa lapsen yleensä kodin ulkopuolella jonkin toiminnan ( kuten koulu tai harrastus) parissa. Hänellä on hyvä tilaisuus havainnoida lasta ja vahvistaa hyvältä vaikuttavia selviytymismalleja, sekä tarjota mahdollisuuksia uusiin. 

Omien kykyjen ja vahvuuksien näkeminen voi pelastaa

Eristäytyminen on pulmallinen selviytymiskeino. Yksityisyys suojaa ulkopuolisten syrjinnältä ja halveksunnalta ja voi auttaa lasta saavuttamaan hallinnan tunteen omasta ympäristöstään. Liiallinen yksityisyyden varjelu saattaa kuitenkin estää avun saamisen silloin, kun se olisi tarpeen. Nuoret tarvitsevatkin tietoa myös anonyymeista ja luottamuksellisista palveluista, jotta he pääsisivät alkuun tuen hakemisessa.

Ystävät ovat lapsille ja nuorille usein tärkeä tuki. Myös kyky ottaa yhteyttä perheen ja ystäväpiirin ulkopuolisiin avunantajiin kasvaa iän karttuessa. Iän myötä yksilöllinen tuki ja terapia tulevat mahdollisiksi keinoiksi  vanhempien alkoholinkäytön vaikutuksista selviämiseen. Kaikkein tärkeitä on, että lapsella ja nuorella on turvallisia aikuisia kodin ulkopuolella: naapurustossa, harrastuksissa ja koulussa.

Lapsen täytyy saada unelmoida ja uskoa elämän helpottumiseen vaikeasta nykyhetkestä huolimatta. Lasta täytyy kannustaa tiedostamaan, että hänessä on paljon hyvää ja hän osaa toimia hienosti. Lapsen tulee saada huomata, että hän pystyy myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan elämäänsä. Turvallinen aikuinen ammattilainen auttaa lasta peilaamaan itsestään hyviä asioita.

Info: 

Ammattilainen, muista ainakin nämä:

  1. Vanhempien alkoholinkäytön vaikutus lapsiin on hyvin yksilöllistä. Jokainen lapsi reagoi omalla tavallaan.

  2. Lapset selviytyvät usein hyvin, jos vanhemmat pystyvät pitämään kiinni kodin lämpimästä ilmapiiristä ja rutiineista kuten ruoka-ajoista tai sovituista juhla- ja lomanviettotavoista.

  3. Lapset kehittävät usein jo hyvin varhain keinoja juomistilanteista ja ylipäänsä arjesta selviytymiseen.

  4. Usein päihteitä käyttävien vanhempien lapsilla on tarve luoda itselleen tunne oman elinympäristön hallinnasta. Keinot oman tilan luomiseen voidaan jakaa kahteen kategoriaan: ongelmien kohtaaminen & ongelmien vältteleminen.

  5. Ammattilaisten on autettava lasta näkemään hyviä puoliaan ja vahvistettava hänen uskoaan tulevaisuuteen.
Verkkotehtävät 

Tieto D - Toivottomuus-filmin sanoma

Katso Lasisen lapsuuden Toivottomuus-video. Analysoi videon sanomaa vastaamalla alla esitettyihin kysymyksiin.