Lapsen oikeudet

Lapsen oikeudet

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, joka tuli Suomessa voimaan vuonna 1991. Sopimuksen tärkein tavoite on perusoikeuksien eli terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan takaaminen kaikille lapsille.

 

Sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta:

 

1. syrjimättömyys (artikla 2)

2. lapsen edun huomioiminen (artikla 3)

3. oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)

4. lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12).

 

Lapsella on oikeus:

 

... olla oma itsensä ja samanarvoinen kuin muut

...elää ja kasvaa omaan tahtiin

...huolenpitoon ja hoitoon

...elää turvassa

...sanoa mielipiteensä ja vaikuttaa

...tietää ja saada tietoa

...oppimiseen ja koulunkäyntiin

...leikkiin, vapaa-aikaan ja  lepoon.

 

Lue lisää:

Lapsen oikeuksien sopimus ja lisätietoa Suomen Unicefin sivustolla 

Suomen lapsiasiavaltuutetun lasten sivuilla esitellään lapsen oikeuksia