Sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki

Uusi sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki 

Uusi sosiaalihuoltolaki astui pääosin voimaan 1.4.2015.  Uusi laki lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille. Lapsiperheillä on oikeus saada kunnan tarjoamana kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 

Perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa tulee olla saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Sosiaalihuoltolain tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.

 

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.  Ehkäisevällä lastensuojelulla tarjotaan apua ja tukea riittävän varhain, jolloin ehkäistään ongelmien syntymistä tai pahenemista. Tärkeä tehtävä ehkäisevän työn toteuttamisessa on neuvolalla, päivähoidolla ja koululla.

 

Sosiaalihuoltolain myötä uutta lastensuojelussa on se, että lastensuojelun asiakkuus ei ala vielä silloin kun vasta selvitetään lastensuojelun tarvetta. Myös niille asiakkaille, joiden ei arvioida tarvitsevan lastensuojelun palveluja, tehdään palvelutarpeen arviointi heti asiakkuuden alussa. Lastensuojelun ilmoitusvelvollisilla viranomaisilla ja ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, kun heillä on syytä epäillä lapsen joutuneen henkeen tai terveyteen kohdistuneen rikoksen uhriksi.

 

Lue lisää:

Uusi sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki THL: n Lastensuojelun käsikirja -sivustolla

Usein kysytyt kysymykset Sosiaali- ja terveysministeriön sivustolla